سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عاطفه فرهمند – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
ریحانه فرهمند – فارغ التحصیل علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
محمدحسین حدادخداپرست – استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

انار با نام علمی Punica granatum در محدوده کویر مرکزی ایران به فراوانی یافت می گردد. هسته انار بطور متوسط دارای ۲۵درصد چربی ادت. این روغن حاوی ادیدهای چرب کنژوگه مانند ادید لینولنیک کنژوگه ) CLA ( ادت که به علت داشتن ییوندهایدوگانه متناوب، برای مقابله با انواع درران ، چاقی مفرط و بیماری های قلبی توصیه مای گردد. در این یژوهش ،به بررسی خواص متفاوت روغن هسته انار و روشهای استخراج از جمله استخراج به کمک سیال فوق بحرانی، فراوری باامواج فراصوت و استخراج با هگزان فوق داغ یرداخته شد.