سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پریناز عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار- شهر قدس

چکیده:

پلیمرهای سنتزی کنونی از مواد تجزیه ناپذیر و ناسازگار با محیط زیست می باشد بنابراین دانشمندان درصدد جستجو برای منابع جایگزین هستند عوامل مهم مانند زیست تخریب پذیری و سازگاری با محیط زیست مورد توجه اند دراین میان بیشترین کاربرد متوجه پلی ساکارید ها می باشد اما می توان از روغنهای گیاهی نیز برای تولید پلیمرهای زیستی استفاده نمود.