سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کریم راکی سلیمی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران

چکیده:

اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه (پوفا) از اجزاء ضروری یوکاریوتهای عالی می باشند. روغن تک یاخته SCO) اکنون به صورت گسترد های در جهان وجود دارد و آگاهی رشد یابنده ای در مورد اثرات سلامتی زایی پوفا مانند گاما لینولنیک اسید GLA)آراشیدونیک اسیدARA) دوکوزا هگزاانوئیک اسیدDHA)و ایکوزا پنتاانوئیک اسیدEPA) وجود دارد. آراشیدونیک اسید و دوکوزا هگزاانوئیک اسید برای غنی سازی شیر خشک نوزادان در نقاط بسیاری از دنیا نیز مورداستفاده قرار می گیرد. ایکوزا پنتاانوئیک اسید دارای اثر مثبتی بر روی سیستم عروق و قلب است. در این مقاله منابع میکروبی برای تولید پوفا و اهمیت آن در تغذیه و سلامت انسان مورد بررسی قرار می گیرد