سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی کارگر –
محمدعلی یعقوبی –
ماشاا… ماشین چی –

چکیده:

روشSVM به عنوان یکی از روش های دسته بندی داده ها از نقاط اشتراک بین تحقیق در عملیات و داده کاوی است و زمانی که برخی از داده ها نادقیق باشند، نظریه مجموعه های فازی نیز به این مبحث راه می یابد. در این مقاله روشی برای دسته بندی برخی داده های فازی با استفاده از روشSVMارائه شده است. برای این منظور ابتدا یکی از مدل های روش SVM دردسته بندی داده های معمولی بیان شده است. در ادامه، روش مذکور برای دسته بندی داده ها در حالت فازی تعمیم داده می شود. در پایان بایک مثال و ارائه نتیجه، خوبی روش ذکر شده نشان داده شده است.