سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمید شجاع رستگاری – کارشناس ارشد عمران – گرایش آب – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید حامد شکیب – کارشناس ارشد عمران – گرایش آب – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

یکی از روش ها برای تعیین الگوی بارش – رواناب مدل سازمان حفاظت خاک آمریکا SCS-CN می باشد. یکی از مشکلات استفاده از این روش عدم ارزیابی صحیح مقدار رواناب در بعضی حوزه ها بدلیل داشتن روابط تجربی است. پارامترهای هیدرولوژیکی این روش بر اساس روابط تحلیلی بدست نیامده اند . تحلیلی های متنوع غیر خطی و خطی زیادیبین فرمولهای این روش بصورت تخمینی بدست آمده که توجیه و اساس ریاضی ندارند و فقط در بعضی از حوزه ها جوابگو هستند. بنابراین در این مطالعه با حل رابطه نفوذ فلیپ یک رابطه تئوری و قابل استفاده در جایگزین کردن روش استاندارد SCS-CN ارائه می شود. این مدل اصلاح شده بروی حوضه کسیلیان تست شد و نتایج ان با روش استاندارد SCS مقایسه گردید.