سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
نصرت اله فلاح – دانشیار گروه عمران ، دانشگاه گیلان، رشت
محمدطاهر کمالی – استادیار گروه عمران ، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

چکیده:

وقوع ترک در سازه و پیامد های جبران ناپذیر ناشی از آن مسئله ای بسیار پر اهمیت است. از این رو ،بررسی مسائل مکانیک شکست توجه بسیاری از محققین را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است . از آنجا که روش های تحلیلی پاسخ گوی بسیاری از مسائل پیچیده نمی باشند، روش های عددی برای تحلیل این گونه مواد به کار گرفته می شود .در این مقاله روش درون یابی شعاعی نقطه ایRPIM) برای تعیین میدان نوک ترک به کار گرفته می شود.این روش در زیر گروه روش های بدون شبکه جای دارد و برای ساخت توابع شکل آن از روش درون یابی شعاعی نقطه ای که به صورت ترکیبی از توابع پایه شعاعی و توابع چند جمله ای است ، استفاده می شود. این توابع شکل دارای خاصیت تابع دلتای کرونیکر می باشند، به همین خاطر اعمال شرایط مرزی بسیار ساده و مانند روش های المان محدود انجام می گیرد. در این مقاله چند مسئله ترک با این روشتحلیل شده و ضریب شدت تنش در نوک ترک محاسبه می شود. با مقایسه نتایج تحلیلی و نتایج بدست آمده ، دقت بالاو کارایی این روشبررسی می شود