سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزانه فخریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دا

چکیده:

فعالیت در فضای مجازی همچون فضای فیزیکی با الگوی هنجاری قابل اتکا و متناسب با فرهنگ بومی موجه خواهد بود. کنترل، به عنوان یکی از روش های جلوگیری از بروز ناهنجاری های اجتماعی و هنجارسازی، در قالب روشنگریو راهنمایی کاربر فضای مجازی لازم است با رویکردهای کاربردی و عینی مطابق با ویژگی های متمایز این فضا اعمال شوند. مطالعه ی نحوه پیروی از ارزش ه ا و خواست های گروه های انسانی از سوی کاربران ایرانی اینترنت و همچنینلزوم و چگونگی فعال ساختن خود کاربران در هدایت و اثرگذاری در فضای مجازی به سهم خویش، دو دیدگاهیاست که این مقاله بر آن است با مطالعه ی کتابخانه ای به عنوان مبنای کنترل و هنجارسازی مثبت برای استفاده از این فضا مطرح کند.