سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داور میرعباسی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
حسن رضوان پور – مربی اداره کل آموزش فنی حرفه ای اردبیل
سیدرضا کاظمی اندبیلی – دانشجو

چکیده:

عدم تعادل ولتاژ به عنوان یکی از عوامل موثربرکیفیت توان باعث ایجاد اثرات نامطلوبی برشبکه شده و همچنین باعث ایجاد اثرات نامطلوبی برشبکه شده و همچنین باعث ایجادگشتاور ضربانی افزایش تلفات توان و دمای سیم پیچی ها ایجاد لرزش و نویز صوتی و کاهش عمر موتورهای القایی می شود دراین مقاله برشگرهای ac-acمورد استفاده برای راه اندازی نرم موتورهای القایی با استفاده ازیک روش کنترلی جدید برای جبران عدم تعادل ولتاژ بکارگرفته شده اند مدار کنترلی پیشنهادی و شبیه سازی ها درنرم افزار MATLAB/SIMULINK انجام شده اند و نتایج بدست آمده نیز ارایه گردیده اند که این نتایج موید قابلیت های روش جدید کنترلی ارایه شده است.