سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد مددی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله به بررسی ریزساختاری و سختی نمونه های روکش کاری شده کامپوزیت استلایت ۶ به همراه تقویت کننده کاربید تنگستن با روش جوشکاری قوسی تنگستن – گاز (GTAW) پرداخته شده است. بدین منظور از نمونه های استلایت روکش کاری شده بدون تقویت کننده وبا ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ درصد تقویت کننده، جهت مطالعات متالوگرافی و ریز سختی سنجی و پراش پرتو ایکس استفاده شد. بدین منظور از روکش کاری دولایه با ترکیب شیمیایی یکسان جهت کاهش رقت و افزایش سختی استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که در نمونه های همراه با تقویت کننده، با افزایش درصد کاربید تنگستن میزان فازها یپویوتکتیک ((γ+(γ+WC) افزایش یافته، که این امر منجر به افزایش سختی شد.