سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرعباس یزدی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد
رامین طباطبائی – استادیار دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

دراکثر آیین نامه ها برای طراحی ساختمان ها برای بارزلزله روابط ساده ای به عنوان روابط استاتیکی معادل ذکر شده است و تمامی آیین نامه ها طراح را ملزم به درنظرگرفتن مود پیچشی سازه نموده اند بررسی ها مشخص می کند که بدلیل اینکه معمولا آیین نامه ها خروج ازمرکزیت طراحی را بصورت عبارت ساده شده ایی از فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی ارایه کرده اند نتایج استفاده از روابط استاتیکی معادل آیین نامه ها همواره با خطایی نسبت به آنالیز های دقیق و دینامیکی همراه است محققان دریافته اند که برای تحلیل رفتارپیچشی دقیقتر باید به نسبت فرکانس پیچشی به فرکانس انتقالی سازه نیز توجه شود لذا اصلاح روش استاتیکی معادل آییننامه ها درجهت کاهش خطاها و محدودیت ها لازم است از این رو دراین مقاله ابتدا انواع رفتار پیچشی لرزه ای سازه های قاب – دیوار نامتقارن درپلان و روابط پیچشی این سازه ها موردبررسی قرارخواهد گرفت سپس جهت تعیین خروج ازمرکزیت معادل استاتیکی پاسخهای پیچشی مدل سازه قاب – دیوار تک درجه آزادی ارایه خواهد شد.