سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد رضا رادمنش – کارشناس ارشد هیدروژئولوژِی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
مهدی رحمانیان – کارشناس ارشد هیدروژئولوژِی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
جلال پور حسینی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژِی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت

چکیده:

در این مقاله پس از مرور مختصری به روش های انجام پس سرمایش در سدهای بتنی دو قوسی، به نحوه ی کاربرد این روش ها در سد کارون ٣ اشاره گردیده و در ادامه، اطلاعات حاصل از تحلیل های تئوریک با نتایج اندازه گیری های بعمل آمده توسط ترمومترها و ترموکوپل های نصب شده تا این مرحله از عمل یات اجرائی مقایسه می گردد و نحوه بهره گیری از این اطلاعات در برنامه ریزی های مورد نیاز برای سیستم پس سرمایش و متعاقباً تزریق درزهای انقباضی مورد بحث قرار می گیرد.