سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود شیشه گر – دانش آموخته کارشناسی، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
جلال عطاری – استادیار، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
علیرضا دائمی – مشاور معاونت آب و آبفا، وزارت نیرو
یوسف روفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

انتقال بین حوضه ای آب، یکی از راه های موثر آب رسانی برای رفع مشکلات ناشی از توزیع نامتوازن بارش در مناطق کم آب است. معیارهایی که در یک طرح انتقال آب بین حوضه ای حائز اهمیت می باشند عبارتند از: اثرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی در حوضه های مبدا و مقصد و نحوه تأمین آب شرب می باشد.یکی از پروژه های انتقال بین حوضه ای آب کشور انتقال آب از سد طالقان به دشت قزوین و تهران می باشد که به علت کمبود منابع آبی کشاورزی دشت قزوین و همچنین رشد روزافزون مصارف آبی تهران به اجرا در آمده است.در این مقاله، پروژه مدنظر در سه سناریو متفاوت بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت. برای مقایسه این سناریوها یک برنامه به نام FCIWT نوشته شد که در آن از روش تصمیم گیری چند معیاره از طریق امتیاز دهی استفاده شده است. به کمک این برنامه، سناریوها در دو حالت وزن دهی و بدون وزن دهی معیارهای مدنظر تحلیل و بررسی شدند. نتایج نشان دهنده آن است در نظر گرفتن وزن دهی عملکرد بهتری در هر سه سناریو در حوضه آبریز طالقان دارد.