سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین صحرائی – گروه مدیریت محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

چکیده:

مشارکت مردمی یکی از مهمترین شیوه ها و راهکارهای توسعه و مدیریت میان اعضا جامعه است که می تواند در پیشبرد اهداف آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کار آید از طرف دیگر اهمیت نقش ترویج و مشارکت مردمی، ارتقا دانش و بینش و مهارت مردم در رابطه با اهمیت پسماند شهری است .که تفکیک پسماند ارزشمند در مبدأ سبب صرفه‌جویی ۳۰ درصدی در هزینه شده و عامل ایجاد درآمد پایدار در شهر به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه پایدار و شهر پاک می‌شود. یکی از اهداف مدیریت پسماند، آموزش و فرهنگ سازی برای شهروندان است که در وهله اول بتوانند پسماند خشک در مبدا تولید را تفکیک کرده و سپس آن را به عوامل شهرداری تحویل دهند. تفکیک زباله ها و مدیریت پسماند بدون مشارکت مردم کاری سخت و پرهزینه است در تهران، روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تن زباله تولید می شود . سرانه تولید زباله هریک از شهروندان تهرانی به طور متوسط حدود ۷۵۰ گرم در روز می باشد که این حجم انبوه زباله می طلبد تا اقدامات بازدارنده و فرهنگی برای کاهش آن انجام شود. براساس مطالعات انجام شده، شهروندان تهرانی ۲برابر استاندارد جهانی زباله تولید می کنند . همچنین بالاترین میزان تولید زایدات در فصل تابستان و کمترین میزان تولید مربوط به فصل زمستان است حضور پررنگ نهادها و NGO ها در تعامل حفظ محیط زیست در جریان فرآیند مدیریت پسماندهای شهری از مهم ترین ویژگی های مدیریت های شهری امروزه جهان به شمار می رود و نتایج عملکرد این نهادها نشان می دهد نقش مؤثری را در این زمینه داشته اند. ایجاد شرایط و بستر مناسب فعالیت نهادهای مردمی ( NGO ها) در عرصه فرآیند مدیریت پسماند نیازمند طرح روش و شیوه های است که این نهاد بتوانند سطح فعالیت های خود را گسترش دهند.