سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین صحرائی – گروه مدیریت محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

آموزش ، موثرترین ابزار و شیوه افزایش آگاهی فرد در جوامع با مسائل و معضلات جامعه است که آگاهی و درک عمومی افراد ، به حرکت در آورنده تغییرات مثبت پایدار مثبت محیط زیست است . هدف از آموزش محیط زیست ایجاد حساسیت ، تعهد و مسئولیت در افراد نسبت به حوادث و تغییرات فیزیکی ، اقتصادی ، زیستی ، اجتماعی و سیاسی و تاثیر آن بر زیست کره است . برخورداری از محیط زیستی سالم و پاک به عنوان بستر فعالیتهای انسانی، برای نسل فعلی و آینده از اهمیت خاصی برخوردار است. این اهمیت از طریق آموزش و ترویج محیط زیست جهت دستیابی به توسعه پایدار امکان پذیر است. ضرورت اجرای صحیح مدیریتی آموزش و ترویج فرهنگ زیست محیطی برای دستیابی به توسعه پایدار در عرصه حفاظت اصولی از محیط زیست می باشد که باتوجه به رویکرد مشارکت آگاهانه در آموزش محیط زیست که دارای فراگیری بالا، تأثیرپذیری پایدار، برخورداری از مقبولیت اجتماعی و هزینه کمتر می باشد، نیاز است تا گام های اساسی در این زمینه برداشته شود. از آنجا که روش های مدیریتی آموزش یکی از مناسب ترین راه ها برای رسیدن به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی می باشد، لازم است مقوله آموزش و ترویج حفاظت از محیط زیست در قالب یکی از ضروریات دستیابی به توسعه پایدار مورد بررسی قرار گیرد.