سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رامین امیری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مرکز هرسین

چکیده:

درجهان کنونی صنعت توریسم وگردشگری از شاخه های مهم عرصه صنعت وتجارت در دنیا به شمار آمده و درصدر صنایع اشتغال زا بوده و باعث ایجاد تقاضابرای بسیاری از کالاها وخدمات در بازارهای جهانی میباشد.از عواملمستقیم موثر ومهم تقویت صنعت مذکورقدمت اصالت وجاذبه های کهن گردشگری در هر شهر می باشد.باتوجه به روند رو به تخریب عمارت های کالبدی در محلات کهن وهمچنین ورود شهرسازی مدرن وساخت وساز فراوان بافتهای قدیمی شهر ها مورد بی مهری واقع شده که تاکنون مطالعات دقیق کارشناسی گسترده ای به منظور ارائه استراتژی مقتضی انجام گردیده است.تحقیق مذکور از نوع توصیفی کاربردی است که دارای روش استدلال استقرائیبوده وتلاشی است درجهت ارائه راهکاری موثر به منظور احیا مجدد بادر نظر گرفتن فعالیتهای دوباره در مناطق کهنوارتقاء تواناییهای فیزیکی و کالبدی موجود در آن میباشد .نتایج این پژوهش نشان میدهد طراحی مسیرهای پیاده گردشگری عاملی است چند جانبه جهت حفظ بافتها وهمچنین هدایت گردشگرانی که به عنوان عامل تکمیلی درامرنگهداری به احیاء بافت کمک میکند.با توجه به روند روبه تخریب عمارتهای کالبدی در محلات کهن و همچنین ورود شهرسازی مدرن وساخت وساز فراوان بافتهای قدیمی شهر مورد بی مهری واقع شده که تا کنون مطالعات دقیق کارشناسی گسترده ای به منظور ارائه استراتژی مقتضی انجام گردیده است