سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحمد میرباقری – دانشیار گروه مهندسی محیط زیست،دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی
شیماالسادات حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران-محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه ن

چکیده:

کاهش ذخایر آب شیرین در دنیا و عدم دسترسی به آب شیرین در برخی واحدهای صنعتی،همچنین افت کیفیت منابع آبی موجود استفاده از منابع آبی شور و لب شور را ایجاب می کند.چنین محدودیت هایی به علاوه مواردی که نیاز به آب بادرصد املاح پایین برای برخی مصارف خاص دارند،صنعت تولید و تصفیه ی آب را به سمت فرآیند های غیر متعارف کارآمد از جمله اسمز معکوس سوق می دهد.هزینه ی آب تصفیه شده در واحدهای اسمز معکوس همیشه مانعی برای استفاده ی گسترده از این روش در صنعت تصفیه ی آب بوده است.با توجه به این که فاکتور اصلی هزینه بر در این سیستم مربوط به ت‍‍أمین انرژی آن می باشد،لذا با تعیین شرایط بهینه می توان علاوه بر کاهش مصرف انرژی،هزینه ی نهایی آب تصفیه شده با این سیستم را حداقل نمود.همچنین بهره گیری از دستگاهها و روش های کنترل جریان و بازیافت انرژی می تواند روش اسمز معکوس را به عنوان روشی مؤثر،مقرون به صرفه و دوستدار محیط زیست در تصفیه آب معرفی نماید. هدف از این مقاله برآورد و ارزیابی تأثیر میزان مصرف انرژی بر هزینه ی تصفیه آب در واحدهای اسمز معکوس و ارائه ی روش های کیفی جهت پایین آوردن هزینه ی این فاکتور و بیان نتایج علمی-تجربی مؤثر بر کاهش مصرف انرژی به به عنوان تأثیر گذارترین عامل در هزینه ی واحدهای اسمز معکوس می باشد