سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی متأله – کارشناسی ارشد مهندسی نفت- مخازن هیدروکربوری، باشگاه پژوهشگران جوان،
امین غلامی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت- مخازن هیدروکربوری، باشگاه پژوهشگران جوان،

چکیده:

مدل سیال هیدروکربنی مورد استفاده در مطالعات مخازن، به شکل یک معادله حالت است که بر اساس داده های آزمایشگاهی موجود تنظیم شده است. در صورت وجود خطا در تست های آزمایشگاهی مدل سیال توسعه یافته بر اساس این داده ها نمی تواند بیانگر رفتار واقعی سیال اصلی مخزن باشد. به منظور اجتناب از این امر، می بایست نمونه های آزمایشگاهی موجود از سیال یک مخزن مورد کنترل کیفیت قرار گیرند. به این تربیب نمونه های با خطاهای زیاد حذف شده و مدل سیال بر اساس صحیح ترین داده های آزمایشگاهی ساخته می شود. محققان روش های گوناگون به منظور کنترل کیفیت داده های آزمایشگاهی مربوط به PVT سیال ارائه نموده اند. این روش ها در سطوح مختلفی به بررسی صحت داده ها می پردازند. پایین ترین سطح مربوط به بررسی گزارشات آزمایشگاهی برای احتراز از وقوع اشکالات تایپی است. در سطوح پیشرفته تر، خواص ترمودینامیکی سیال بر اساس نتایج تست های آزمایشگاهی انجام شده مورد ارزیابی قرار می گیرد و صحت تست ها تحقیق می شود. در این مقاله، مجموعه کاملی از روش های بررسی داده های آزمایشگاهی موجود از یک میدان گاز میعانی در خلیج فارس استفاده گردیده است. برخی از نمونه ها با خطاهای عمده و متنوع مواجه هستند در حالی که تعداد و شدت خطا در برخی نمونه ها کمتر است. نتایج حاصل از اعمال روش های کنترل کیفیت بر داده های واقعی در ذیل هر روش ارائه شده است.