سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا تقدیری – عضو هیات علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
جلیل اولیا – استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سارا قنبرزاده قمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و

چکیده:

سبک سازی اجزای سازه ای و غیرسازه ای کالبد ساختمان زمانی تحقق می یابد که در این اجزا با کاهش بار ثقلی، افزایش کارآیی و بهبود ویژگی های کارکردی سازه ای نیز حاصل شود. مزایای سبک سازی کالبد ساختمان نیز از دو جنبه قابل بررسی است: اول، کاهش جرم سازه باربر و در نتیجه افزایش فضای داخلی مفید و دوم، کاهش جرم سازه و در نتیجه کاهش تاثیرپذیری از بارهای لرزه ای اعمال شونده بر ساختمان. برای دستیابی به این هدف، لازم است ویژگی های ذاتی مصالح ساختمانی به همراه هندسه بهینه انتقال بار در سیستم و عناصر سازه ای ساختمان به کار گرفته شود. از این رو، انتخاب مصالح سبک وزن به ویژه با دانه بندی سبک برای اجزای ساختمانی، نخستین مرحله برای سبک سازی ساختمان خواهد بود. در ادامه ضمن انتخاب نمونه های برجسته ای از معماری سنتی ایران، فرآیند ارتقای این آثار از دیدگاه کارآیی و سبک سازی سازه ای مورد تحلیل قرار گرفته و روش ها و اصول عملی و کاربردی سبک سازی کالبد ساختمان استخراج شده است. مدنظر قرار دادن طراحی بهینه هندسه انتقال بار سیستم سازه ای در اجزای سازه ای و علاوه بر آن در ترکیب و انتخاب ابعاد، تناسبات، فرم ها و راستای قرارگیری بهینه آنها نیز می تواند دستیابی به کارآیی حداکثر مصالح در تحمل و انتقال بارها و تنش ها را در بر داشته باشد