سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد باورسائی – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

چکیده:

در این مقاله بررسی راهکارهای کاهش شدت لرزه ای c موردتوجه قرارگرفته است روشهای متفاوتی برای کاهش نیروی لرزه ای وجو ددارد که از جمله انها کاهش وزن سازه می باشد که این امر باعث کاهش نیروی لرزه ایوارد شده می گردد یکی دیگر از این روشها نصب جداگرها می باشد جداگرها با افزایش جابجایی سازه و کاهش شتاب لرزه ای نیروی زلزله را کاهش میدهند همچنین نصب میراگرها می تواند همانندکمک فنرهای ماشین با اتلاف انرژی و افزایش شکل پذیری تکانه زلزله را کاهش میدهند یکی از روش کاهش وزن ساختمان در سازه های بتنی برداشتن کامل طبقات فوقانی ساختمان می باشد که همیشه باعث کاهش برش پایه نمی شود زیرا باعث کاهش ارتفاع سازه شده که این امر تغییر در دوره نوسانی ساختمان می گردد و مهندسان حتما باید به این نکته توجه کنند جداگردر تراز پی و زیرستون ها اجرا می گردد و باعث افزایش جابجایی سازه ها می گردد میراگرها همانند بادبند نصب می گردد و نباید مانعی برای حرکت آنها در زلزله مانند دیوارهای صلب وجود نداشته باشد دراین مقاله سعی شده تا خوانندگان با موضوع اشنا و استانداردهای موجود در زمینه مطرح شود