سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا نایبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده عمران و محیط زیست، دا
بیتا آیتی – دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دان

چکیده:

رنگ یکی از مشخصه های دائمی آب های سطحی است که به دلیل افزایش مصرف کلر دارای اهمیت است. وجود رنگ در آب، پتانسیل تشکیل تری هالومتان ها را افزایش داده و ترکیبات مولد آن ممکن است در شبکه توزیع، رسوب کرده و دوباره به حالت معلق درآیند. پساب های صنعتی ناشی از صنایع نساجی و عملیات رنگرزی، خمیر کاغذ و تولید ورق های کاغذ، صنایع غذایی، تولید مواد شیمیایی و استخراج سنگ معدن ممکن است در اثر ارتباط با نهرها و رودخانه های طبیعی در آب ایجاد رنگ نموده و فرایند تصفیه را امری ضروری می کند. هدف از این مقاله بررسی و مقایسه کارائی روش های نوین حذف رنگ شامل فرایندهای فیزیکی غشایی و فرایندهای شیمیائی ازن زنی، الکتروشیمیایی، فتوشیمیایی و فنتون و نیز فرایندهای تلفیقی و کاربرد نانوذرات می باشد.