سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی شیمی، امیدیه، ایران
شهاب شفائیان – کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای- طراحی راکتور،دانشگاه علوم و تحقیقات ته

چکیده:

امروزه به کار گیری روش های بیولوژیکی در تصفیه فاضلا بهای گوناگون، بسیار مورد توجه قرار گرفته است .یک عامل محدود کننده در راه اندازی این گونه سیستم ها تشکیل گرانول به عنوان یک عامل کلیدی و در عین حال زمان بر می باشد .لذا، درسال های اخیر تلاش های فراوانی به منظور کاهش زمان تشکیل گرانول و در نتیجه افزایش کارایی سیستم های تصفیه بیولوژیکی انجام شده است.دراین مطالعه،کارائی فرایندهای اکسیداسیون با استفاده از فنتون، آب اکسیژنه و دی اکسید تیتانیومدر تصفیه فاضلاب بررسی می گردد .با توجه به اینکه، در این مطالعه کاربردهای متفاوتی از این فرایند در نظر گرفته شده است،از این طریق واکنشهای اصلی و پارامترهای موثر بر این واکنشها، نظیر غلظت آلاینده هدف در فاضلاب و میزان اکسیداسیون برای هرنوع کاتالیست بر فرایند های اکسیداسیون پیشرفته، مورد بررسی قرار می گیرد .همچنین بوسیله تحلیل روشهایمختلف اکسیداسیون پیشرفته، مزایا و معایب هریک از این روش ها مشخصمی گردد