سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسین نور محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن(فرآوری)،دانشگاه بین المللی امام خ
فاطمه سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن(فرآوری)،دانشگاه بین المللی امام خ
علی فضولی – استادیار گروه معدن،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه بین المللی امام خ
غلامرضا کریمی – استادیار گروه معدن،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه بین المللی امام خ

چکیده:

امروزه شناخت منابع و چگونگی استحصال عناصرکمیاب و استراتژیک ازجمله پژوهشهای مهم صورت گرفته دردنیا است که خوشبختانه دربرخی موارد به تولید صنعتی نیز رسیده است یکی ازعنصار نادروارزشمند ژرمانیوم شبه فلز سفید خاکستری با عدد اتمی ۳۲ درگروه ۱۴ جدول مندلیف است که درصنایع الکترونییک بسیارکاربرد دارد مهمترین منبع تولید این فلز ژرمانیوم بازیافتی از وسایل الکترونیکی است اما با پیشرفت فناوری و علوم درزمینه شیمی و فراوری موادمعدنی روش هایی جهت استحصال ژرمانیوم ازمنابع معدنی به مرحله اجرا رسیده که شناخت این راهکارها حائز اهمیت است ازمنابع بالقوه جهت استحصال این عنصر با ارزش می توان کانسارهای سولفیدی و زغال سنگ را نام برد که درکشور ما ذخایر قابل توجهی وجو دارد. بنابراین با توجه به اهمیت شناخت روشها این مقاله چگونگی روشهای نوین تولید ژرمانیوم تبادل یونی هیدرومتالوژی شناورسازی یونی و ترسیب ازخاکستر زغال سنگ به عنوان یک منبع بالقوه و عمده را مورد بررسی قرار میدهد.