سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پوریا جندقیان – دانشجویان کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد همدان
فرزانه گلمحمدی –
سعیده جلیلوند –

چکیده:

یکی از مسائل و معضلات مهم زیست محیطی که شهرهای بزرگ کشور با آن مواجه هستند مدیریت مواد زائد جامد شهری، صنعتی، درمانی و خطرناک می باشد. در این میان مدیریت مواد زائد صنعتی و خطرناک یا به اصطلاح پسماند های ویژه از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح آن می تواند موجب آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی ، خاک، هوا در سطح گسترده ای گردد. با توجه به مطالب ذکر شده در بالا و رویکرد کلی مدیریت جامع پسماند یکی از مراحل اساسی و محورهای اصلی در مدیریت جامع مواد زائد، مدیریت پسماندهای ویژه می باشد که توجه ویژه ای را طلبیده و لازم است سیستم مدیریت و کنترل آن در نظر گرفته شود. از موارد مهم در رویکرد کلی مدیریت جامع پسماندهای ویژه اهمیت مسئله مکانیابی محل دفع می باشد. بحث مکانیابی بسیار با اهمیت و تخصصی می باشد و مسایل بسیاری از جمله زمین شناسی و وضعیت گسلها، هیدروژئولوژی و منابع آب زیرزمینی، منابع آب سطحی، محدودیت های نظامی، شهرسازی، قانونی، فاصله و پارامترهای بسیار دیگری بایستی در نظر گرفته شده تا محلهای انتخاب شده کمترین مخاطرات زیست محیطی را در آینده داشته باشند. سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) از جمله روشهای نوینی است که امروزه برای انجام مطالعات مکانیابی مورد استفاده قرار می گیرد.