سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمشید سلحشور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محسن میثاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران (مدیریت ساخت) دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مدیریت استراتژیک پروژه های عمرانی است. قبل از تعقیب هرگونه اهداف بلند مدت پروژه ها، مدیریت بحران برای تضمین ثبات و موفقیت یک پروژه عمرانی ضروری است. اساساً پروژه هایی که در معرض بحران قرار دارند، به آمادگی بیشتری در برابر آن نیاز دارند. مدیریت بحران مؤثر نیازمند یک رویکرد منظم و نظام مند است که مبتنی بر هوشیاری، حساسیت مدیریتی و یک درک خوب از اهمیت برنامه ریزی دقیق وآمادگی سازمانی پروژه است. بحران یکی از بزرگترین و مخرب ترین مسائلی است که اثر ویران کننده و تخریبی بر پروژه های عمرانی دارد و همه عوامل پروژه را تحت تأثیر خود قرار می دهد. بحران در پروژه های عمرانی می تواند به صورت های مختلفی ظاهر شود که به عنوان مثال می توان به بحران مالی، بحران نیروی انسانی، بحران مدیریتی و حتی بحران های طبیعی از قبیل سیل و زلزله اشاره نمود. در این هنگام جستجوی راه حل و تمهیداتی که بتواند پروژه را در برابر اثرات منفی بحران ها حفظ کند از ضروریات مدیریت استراتژیک پروژه های عمرانی است. اندیشیدن تدابیر لازم جهت جلوگیری از وقوع بحران ها در پروژه های عمرانی از ضروریات مدیریت استراتژیک پروژه هاست، زیرا اندکی غفلت در این زمینه موجب بوجود آمدن وضعیت جبران ناپذیر و ویران کننده ای خواهد شد. با توجه به مطالب فوق می توان گفت مدیریت بحران علمی است کاربردی که با استفاده از تجزیه و تحلیل بحران های گذشته و با کمک علم و فن آوری در جستجوی یافتن راه حل و ابزاری است که بوسیله آن بتوان از وقوع بحران پیشگیری کرد و یا اینکه ابزار و روش های مقابله با آن آماده شود. هدف از انجام تحقیق فوق ارائه روش های مؤثر در مدیریت بحران پروژه های عمرانی است تا مدیران پروژه ها با استفاده از این روش ها بتوانند پروژه هایشان را از گرفتار شدن به بحران ها تا حد زیادی کاهش دهند. روش تحقیق در این مقاله بصورت مطالعات کتابخانه ای و همچنین بازدیدهای گسترده از پروژه های عمرانی در حال ساخت و گفتگو با مدیران ارشد پروژه های عمرانی و استفاده از نظرات و پیشنهادات آنان می باشد. نتایج تحقیق فوق نشان می دهد که مدیران پروژه های عمرانی می توانند با استفاده از روش های ارائه شده در این مقاله مهارت های تصمیم گیری خود را در مدیریت بحران توسعه داده و اهمیت نقش مدیریت بحران در فرایند مدیریت استراتژیک پروژه های عمرانی را درک کنند