طراحی کارت های نکته برداری موثر

نکات ریز ممکن است برای دستیابی به روش صحیح نوشتن نکته، مفید باشید. (همچنین بخش ۵ زرا ببینید)

  • از خودکار استفاده کنید. نکات را خوانا و با خودکار بنویسید، چون نکاتی که با مداد نوشته بشود به مرور زمان کمرنگ می شود.
  • از برگه دان استفاده کنید: عموماً، از برگه دان ۴×۶ یا ۳×۵ برای ثبت داده ها استفاده کنید.
  • برروی هر برگه دان تنها یک مورد بنویسید. اگر روی هر کارت تنها یک مورد از اطلاعات را بنویسید، این کار باعث تسریع در تکرار و تنظیم دوباره ی داده ها، در تمام مراحل کار می شود.
  • برروی یک طرف کارت بنویسید. مطالبی که پشت کارت نوشته می شود ممکن است از چشم شما دور بماند. اگر برای نکته ها و مشاهدات شخصی از پشت کارت استفاده می کنید، روی کارت آن را مشخص کنید.
  • منابع را فهرست کنید. قبل از نوشتن کارت منبع دقیق را ذکر کنید. (برای مثال، تورنتون ۴۳۱) تا بتوانید برای رجوع به کارت کامل کتاب شناسی، از ان استفاده کنید. نکته: از سیستم شماره گذاری پیچیده و مبهم استفاده نکنید، چون شما به نام مولف و شماره صفحه نیاز دارید نه به یک شماره پیچیده و رمزی برای مطالبتان، علاوه براین ممکن است رمز تان را گم کنید.
  • هر کارت را نشانه گذاری کنید. از کلمات برای نشانه گذاری کارت ها استفاده کنید. کلمات بالای هر کارت باعث سرعت بخشیدن به تنظیم کارت های نکته برداری و تنظیم طرح مقاله شما می شود.
  • کامل بنویسید. سعی کنید همان زمانی که مرجع دردست شما است، جملات را پشت سر هم و کامل بنویسید. نوشتن کامل کلمات در زمان نکته برداری باعث تسریع در نوشتن اولین پیش نویس می شود. وسوسه نشوید تا از هر چیزی فتوکپی بگیرید به امید اینکه بعدا این مطالب به طور معجزه آوری در جایی مفید واقع شوند.
  • هر چیزی را حفظ کنید. سعی کنید هر کارت و هر صفحه و یا تکه کاغذ و نکته ای را حفظ کنید برای اینکه بتوانید بعداً برای صحت تاریخ، سال شماره صفحه و یا نام کامل از آنها استفاده کنید.
  • نکات شخصی خودتان را علامت گذاری کنید. برای ثبت افکارتان نکات را یادداشت کنید، اما انها را با کلماتی «عقیده من» «مالی من» و یا «نکته شخصی» علامت گذاری کنید. بعداً متوجه می شوید که این ایده شما است نه یک نکته ی قرضی،
  • ۱۰- خودتان را با قواعد سبک تحقیقاتی تطبیق دهید. نکات را کامل و با ساختار مناسب در همان ابتدای کار بنویسید تا بعداً بتوانید به راحتی و به درستی آنها را در دست نوشته ی خود وارد کنید. مثال زیر روش صحیح ذکر مرجع ها را نشان می دهد. مشخص کردن مرجع ۷ الف ۱۷۵-۱۷۴: داررل آبل، در جلد سوم امریکن لیتر بچر اشاره ۳۰- ۲۲۹ و ۸ با (ادبیات امریکا) مشکلات خانواده ساموئل کلمن در هانیبال را بازگو می کند. آبل اظهار می کند که « علی رغم این سختی ها و گرفتاریهای خانوادگی نظیر مرگ برادر و خواهر ، سم کلمن جوان تحریف ۷۱ ۱۹۲-۹۳ (مارکی توین ) یکی دوره شاد و بی دغدغه داشت (۱۲-۱۱) خاطرات پریشان کلمن که به عنوان شرح زندگی نامه در کهنسالی او را آبل تصدیق می کند (۱۲). کلمن از آن سال هامی گوید « در یک شهر کوچک … اشاره توجه شما به حرفهای دیگران ۷۱=۹۳-۱۹۲ نشانه گذاری با گیومه ۷ ح ۸۶-۱۸۴ (اشاره من) فقیر بود اما کسی نمی دانست و دیگران زندگی راحتی داشتند و او این رامی دانست. (نقلی. در آبل ۱۲) همان منبع نقل دیگر ۶۹و۱۷۸-۷ الف کلمن در هانبال یا افرادی که زندگی شان هم سطح او بود احساسی راحتی می کردند.