سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی سرکارگراردکانی – عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع
سیدکمال میرعبداللهی – دانشگاه آزاد اسلامی،‏ واحد علوم و تحقیقات، گروه سنجش از دور و GIS، یزد، ا

چکیده:

شهرستان اردکان به عنوان یکی از شهرستان های واقع شده در مناطق کویری ایران همواره با کمبود آب مواجه بوده است. منبع تامین آب کشاورزی و آشامیدنی در دهه های گذشته آب قنات بوده و با توجه به اینکه در تمامی طول سال قنات ها دارای آبدهی بوده اند لذا بایستی به نحوی برنامه ریزی انجام می شد تا نوسانات سطح سفره های زیر زمینی در سال های متفاوت و فصول مختلف به خوبی مدیریت شده و از این نعمت خدادادی نهایت بهره وری صورت گیرد. به این منظور در مناطق خشک ونیمه خشک ایران علاوه بر استفاده از آب قنات ها در مصارف کشاورزی و باغداری، با احداث کانالهای زیرزمینی در خانه ها، دسترسی مناسب جهت استفاده از آب برای مصارف بهداشتی و خانگی فراهم می شده است. همچنین با توجه به اینکه در فصل زمستان اراضی کشاورزی نیاز به آب نداشتند با یک برنامه ریزی مناسب تمام آب انبارهای موجود در منطقه و محیط های اطراف از مناسب ترین و با کیفیت ترین آب قنوات موجود آبگیری می شدند به طوری که در طول سال آب آشامیدنی اهالی تامین می شده است. در این مطالعه روش های سنتی مدیریت آب در شهرستان اردکان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد. منظر اول روش های مدیریت در جمع آوری، استحصال و حفظ آب و منظر دوم روش های مدیریت و بهره برداری چند گانه از آب در شهرستان اردکان مورد مطالعه قرار گرفته است