سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده ناعمه لاریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
بیتا آیتی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بو که یکی از شاخص های مشهود آلودگی هوا می باشد ممکن است از منابع مختلفی از جمله فاضلاب های شهری و صنعتی و زباله ها به وجود آید. گرچه برای جلوگیری از ناراحتی همسایگان مجاور تصفیه خانه های فاضلاب می توان این تاسیسات را حتی المقدور دور از مناطق مسکونی احداث کرد، ولی باید در نظر داشت که با دور شدن تصفیه خانه طول خط انتقال بیشتر و مساله عفونی شدن فاضلاب و مشکلات ناشی از آن تشدید می گردد. بنابراین طراحی، اجرا و راهبری تاسیسات فاضلاب شهری در صورتی که به دلیل محدودیتهای فنی و یا رعایت مسائل اقتصادی عفونی شدن فاضلاب و تولید بو اجتناب ناپذیر باشد باید برای تخلیه و کنترل بو چاره اندیشید. در این مقاله سیزده روش مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی حذف بو از جمله ازن زنی، بیوفیلتر و بیواسکرابر آورده شده و همچنین مقایسه ای میان این روش ها صورت گرفته که با توجه به شرایط می توان بهترین را به کار برد.