سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مژگان شورمیج – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی عضو باشگاه پژ

چکیده:

آنالیز ترکیبات غیر صابونی شونده روغن های گیاهی اطلاعات غنی درباره کیفیت روغن های گیاهی ارائه می دهد . زیرا موجودی و ترکیب آن ها شناساگر تر از پروفایل اسیدهای چرب است به خصوص آنالیز استرول های آزاد و استری شده فاکتور ارزشمندی برای کنترل کیفی روغن های خوراکی است و برای آشکار سازی ناخالصی روغن نیز ارزشمند است . هدف از مقاله مروری حاضر آنالیز ترکیبات غیر صابونی شونده در روغن های گیاهی با استفاده از کروماتوگرافی گازی می باشد . رقم ۳۰۳RGS به دلیل داشتن بیشترین ترکیبات غیر صابونی شونده نسبت به ارقام دیگر دانه کلزا ارجعیت دارد مقدار مواد غیر صابونی شونده در روغن اوکاپی و طلایه به ترتیب ۳/۴۲ و ۶/۱۷ درصد است و در روغن بادام وحشی و روغن زیتون به ترتیب ۵/۳۲ و ۱/۶ درصد می باشد و در روغن کنگر به میزان ۱/۶۸۲۱ میباشد مقدار محصولات اکسیداسیونی فیتراسترول ها در روغن ذرت در مقایسه با روغن فندق و زیتون بالاتر می باشدموجودی مجموع موجودی کلسترول ، براسیکااسترول ، کامپسترول ، استیگما استرول β سیتواسترولΔ-۵ اونااسترول Δ-۷ استیگما استرول وΔ – ۷ اونا استرول در نمونه های روغن زیتون ، آفتاب گردان ، بادام زمینی ، دانه سویا ،کنجد ، چربی خوک و روغن زرده تخم مرغ به ترتیب ۳۴۳۸۴-۱۹۳ و ۱۲۲۲-۰ و ۲۳۵۶-۰ و ۱۳۶۵-۰ و ۵۴۱۴-۰ و ۶۰۸-۰ و ۱۲۹۶-۰ و ۱۲۹-۰ Mg/g بودند. با آنالیز استرول در روغن زیتون ،روغن های حیوانی و چربی شیر می توان به ناخالصی موجود در آن پی برد.