سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هانیه روشن – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سید مجتبی شفاعی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
امین اله معصومی – استادیارگروه ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سطح مقطع تصویر شده به عنوان یک پارامتر از خواص فیزیکی برای هر محصول کشاورزی قابل اندازه گیری است. از جمله استفاده های سطح مقطع تصویر شده برای اندازه گیری ضریب پسا و از عوامل تاثیر گذار بر روی سرعت حد نیز می باشد. در این تحقیق خواص فیزیکی لوبیا قرمز از جمله ابعاد لوبیا، وزن، حجم، ضریب اصطکاک، سطح مقطع تصویر شده و سرعت حد اندازه گیری شد. سطح مقطع تصویر شده یکبار با استفاده از رابطه بیضی و یکبار با استفاده از نرم افزار پردازش تصویر متلب اندازه گیری شد. آزمایشات در آزمایشگاه خواص دانشگاه صنعتی اصفهان انجام گردید. در استفاده از نرم افزار متلب هر نمونه با ثابت نگه داشتن بزرگنمایی دوربین از ارتفاع مشخص ۸۵ میلی متر عکس برداری شد. تصاویر در نرم افزار متلب به تصاویر سیاه و سفید تبدیل گردید و تعداد پیکسل های سفید به عنوان مساحت گزارش شد. برای تبدیل تعداد پیکسل ها به مساحت بر حسب سانتی متر مربع از تعداد پیکسلهای تصویر یک دایره با قطر ۱۲ سانتی متر که از ارتفاع ذکر شده و با همان تنظیم دوربین گرفته شده به عنوان مرجع استفاده شد. دادهها بدست آمده توسط دو روش، طبق آزمون t جفت نشده با هم مقایسه گردیدند که اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد نداشتند.