سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل خلیفه – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدحسن کماریزاده – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی
بهروز طوسی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

در طول چند دهه گذشته روش های زیادی برای ارزیابی و درجه بندی محصولات کشاورزی توسط محققین مختلف انجام یافته است. این روش ها مبتنی بر یافتن ویژگی های متفاوت فیزیکی که در رابطه با شاخص های رسیدگی محصولات هستند،می باشند. روش های مورد استفاده برای بدست آوردن کیفیت میوه، توسط تست های غیرمخرب جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند. این مقاله مروری بر روش های بدست آوردن کیفیت و سفتی میوه می باشد که در آن از واکنش میوه نسبت به نیرو وارده بهره گرفته شده است. این روش ها عبارتند از عکس العمل میوه نسبت به نیرو شامل: روش انگشت مکانیکی، روش تست اینسترون، روشSIQ-FT روش Laser air-puff آشکار سازی بوسیله نیروی تکانه؛ استفاده از تکانه صوتی یا مکانیکی که شامل روش هایPFS میکروفن، استفاده از لایه نرم پیزوالکتریک ؛ استفاده از ارتعاش ات التراسونیک . با بررسی روش های انجام شده برای بدست آوردن کیفیت محصول، کاربردی بودن، دقت و پیچیدگی روش های مورد استفاده مشخص گردید