سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهدی خادمی – دانشجوی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
اورانوس تاج الدینی – عضوهیات علمی گروه مدیریت دانشگاه با هنر کرمان

چکیده:

در این مقاله راه های برآورد ریسک نسبت به نیروی انسانی تعریف ومعرفی می شود .تمرکز این مقاله بر چگونگی مدیریت ریسک در برنامهریزی نیروی انسانی است .با توسعه روز افزون علم مدیریت نقش نیروی انسانی در سازمان و نیاز به کاربرد ریسک در این زمینه گسترش زیادییافته است. نیروی انسانی در جایگاه یکی از مهمترین نهادهای سازمان با ریسک های گوناگون رو به رو است .عدم اطمینان در برنامه ریزی نیروی انسانی مدیران را با چالش های متعدد مواجه ساخته است . برای مدیرموثر این چالش ها ، رویکرد های نوین مدیریت وشایستگی های خاص طرح وتوصیه شده است. شناسایی ومدیریت ریسک یکی از رویکرد های جدید است که برای تقویت وارتقای اثر برنامه نیروی انسانی استفاده میشود.