سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن سروری – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
سعید حمدی پور –
سیروس نوری –

چکیده:

همه فرایندهای اکسایشی پیشرفته به وسیله یک ویژگی شیمیایی متداول توصیف می شوند توانایی اکتشاف رادیکالهای هیدروکسیل با واکنش پذیری بالا درفرایندهای اکسایشی درحال انجام که این فرایندها برای دستیابی به یک کاهش کامل و حتی مینرالیزاسیون آلاینده های با واکنش پذیری کم مناسب می باشند تجهیزات آزمایشگاهی و روش کارهایی برای تصفیه آب و پساب با استفاده از روشهای اکسایشی پیشرفته تحت بررسی و امتحان قرار گرفته اند کاربرد روشهای اکسایشی پیشرفته هنگامی که تصفیه های اقتصادی به عنوان تنزل بیولوژیکی امکان پذیر باشد نباید جایگزین گردد بنابراین برخی ملاحظات اقتصادی درکاربرد روشهای اکسایشی پیشرفته باید لحاظ گردد.