سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید مهرکیش – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه یزد
عبدالحمید انصاری – دانشیار دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه یزد
امیرحسین کوهساری – دانشیار دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه یزد
احمد قربانی – استادیار دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده:

نظر به منابع محدود سوخت های فسیلی و همچنین آلودگی زیست محیطی آن ها، انرژی ژئوترمال با توجه به تجدیدپذیر بودن و در عین حال پاک و ارزانب ودن مورد توجه بسیاری در عصر حاضر قرار گرفته است. تکنیک های ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و زمین شناسی و همچنین مطالعات هیدروژئولوژیکی در اکتشاف این منابع ابزارهای کارآمدی هستند که در عین احل نیاز به تفسیرهای دقیق و هم پوشانی جامعی دارند. با توجه به حضور چشمه های متعدد تراورتن ساز در منطقه توران پشت در جنوب استان یزد و نیز قرار گرفتن در مجاورت گسل بزرگ دهشیر انتظار وجود منابع ژئوترمال در ا ین منطقه وجود دارد. در این مقاله، سعی شده است روش های اکتشافی متداول منابع ژئوترمال معرف و در سطح شناخت کلی از روند، اجرای یک فرآیند ا کتشاف منبع ژئوترمال توضیح داده شود. سپس منطقه توران پشت از نظر پتانسیل منابع ژئوترمال بررسی می شود.