سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد بابایی خلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه حسابداری ، بندرگز،ایران
خدیجه اسلامی –

چکیده:

یکی از مهمترین چالشها ومشکلات سیستم های حسابداری سنتی، عدم انعکاس ارزش منابع انسانی درصورتهای مالی وگزارشات واحدهای تجاری است.درحالیکه امروزه نقش منابع انسانی درایجاد ارزش برای شرکتهایوواحدهای تجاری بسیاربیشتر ازنقشی است که سرمایه های مالی درواحدها ایفا می کند. دراین میان، حرفه حسابداری وحسابدارن نقش مهمی برای یافتن راههای موثرجهت کنترل واندازه گیری وسنجشمنابع انسانی بوسیله مدلها وروشهای ارزیابی این سرمایه ها برعهده دارند.دراین مقاله ضمن تعریف مفاهیم واصطلاحات منابع انسانی، اهمیت اندازه گیری، روشها ومدلهایی برای اندازه گیری دارایی های منابع انسانی بیانشده است تاواحدهای تجاری این دارایی های باارزش رادرصورتهای مالی گزارش کنند