سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید میرزایی – دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور
لیلی توان – دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور
کریم عزیزیان – دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور
سیدجلال موسوی زاده – دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور

چکیده:

بدون شک مسأله معاد یکی از اصول اساسی همه ادیان توحیدی است که همه پیامبران به طور عام و پیامبراسلام (ص) به طور خاص آن را به عنوان عاملی برای هدایت انسانها به کار برده اند و شاهد این مدعا تعالیم قرانکریم است چرا که در جای جای این کتاب آسمانی از موضوعاتی چون مرگ و سرنوشت انسان بعد از آن،بهشت وجهنم و سایر امور مربوط به بحث معاد سخن به میان آمده و بر توجه انسانها به این موضوع تصریح شده است ،وحتیدر مواردی بر گرفتن عبرت از موضوع معاد امر کرده است، باتوجه به اهمیت دوران کودکی خصوصا مرحله تادیب(۷ تا ۱۴ سالگی) در تربیت متربی این مقاله در پی بررسی ابعاد مختلف روش های آموزش معاد به متربی بر اساس آیات قران کریم است ،آنچه در این نوشتار می آید عبارت است از:ماهیت معاد و مفهوم شناسی آن در قرانکریم، ویژگی های متربی در این دوره ،اصول نظری معاد،شرایط اثر گذاری بحث معاد بر روی متربی و در نهایتروش های آموزش مفهوم معاد به متربی بر اساس آیات قران،مقاله سعی کرده است در محدوده آیات قرآن و تفاسیرموجود به بررسی این امور بپردازد.