مقاله روش های نوین ناحیه بندی در فضاهای جغرافیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در برنامه ریزی منطقه ای از صفحه ۹۳ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: روش های نوین ناحیه بندی در فضاهای جغرافیایی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناحیه بندی
مقاله مدلهای ارزشی هنجاری
مقاله توسعه
مقاله فضا.ی منطقه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرباد نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش های نوین ناحیه بندی فضاهای جغرافیایی با هدف شفاف سازی زوایای پنهان در برنامه ریزی توسعه ناحیه ای صورت گرفت. تحلیل فضایی با لحاظ دیدگاه غالب مطالعات ناحیه ای در همگونی، فشردگی و برابری درونی و تمایز برون ناحیه ای امکان پذیر می شود. به طور معمول ناحیه بندی به واسطه شاخص های متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی صورت گرفته است. اما در این مقاله عوامل ارزشی و هنجاری برای تعیین درجه توسعه یافتگی ناحیه در اولویت قرار گرفتند. بازاندیشی، تفکر و خلاقیت از ویژگی های پارادایم ارزشی هنجاری از مکتب آرمان باوری است. در این روش ها از اصول میان رشته ای نظیر اصول مثلثات و قوانین علمی محیط زیست استفاده شده است. روش تحقیق نیز ترکیبی از روش های بنیادی و میان رشته ای است. بر اساس نتایج تحقیق، سه روش نوین قطب بندی فضای ارزشی هنجاری، جبهه بندی فضا و ناحیه بندی مثلثاتی فضا کشف شدند. در این روش ها بر رویکردهای عمده «بیشینه سازی عوامل مثبت، سازنده و پیشرو»، «کمینه سازی عوامل منفی، مخرب و بازدارنده» و «میانه گرایی» تاکید شد. همچنین چهار منطقه و هشت ناحیه طراحی شدند. منطقه I (1 و ۵) با سطوح پیشرو سازنده حائز درجه مطلوبیت و توسعه یافتگی است. منطقه II (2 و ۶) با سطوح سازنده–بازدارنده بر توقف توسعه و امکان تحول دلالت دارد. منطقه III (3 و ۵) با سطوح بازدارنده–مخرب حائز درجه نامطلوب و توسعه نیافته است. منطقه IV (4 و ۸) د رکشاکش با سطوح مخرب پیشرو بر رکود و سکنی در فضاهای جغرافیایی دلالت دارد.