مقاله روش های مورد استفاده برای ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مدیریت سلامت از صفحه ۷ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: روش های مورد استفاده برای ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت در ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی
مقاله سیستم اطلاعات بیمارستان
مقاله سیستم های اطلاعات سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجویی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی نژاد سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توسعه به کارگیری سیستم های اطلاعات بهداشتی و با توجه به نقش بسیار مهم این سیستم ها در ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران و سلامت آن ها، ارزیابی مداوم این سیستم ها ضروری می باشد. این مطالعه با هدف بررسی پژوهش های انجام شده برای ارزیابی سیستم های اطلاعات بهداشتی در ایران انجام شد.
روش کار: این مطالعه یک مرور ساختار یافته است که در آن منابع فارسی مرتبط با هدف تحقیق از فروردین ماه ۱۳۸۰ تا شهریور ماه ۱۳۹۱ از پایگاهای Magiran, Iranmedex SID, بازیابی گردیدند. در این مطالعه از ۷۲۷ مقاله بازیابی شده در نهایت ۳۶ مقاله مرتبط شناخته شد و توسط نویسندگان مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: این مطالعه نشان داد که در ۵۰ درصد مقالات از ابزار پرسشنامه برای ارزیابی سیستم ها استفاده شده بود که در ۴۲ درصد موارد پرسشنامه ها میان افراد توزیع شده بود. در ۵۰ درصد مقالات هم پژوهشگران از طریق مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد و پرونده ها اطلاعات موجود را جمع آوری کرده بودند. همچنین مرحله ارزیابی در تمامی مطالعات انجام شده پایانی و روش بررسی به جز در یک مقاله، از نوع کمی بود.
نتیجه گیری: توسعه و ارتقاء سیستم های اطلاعاتی نیاز مند به کارگیری ابزارها و روش های متعدد ارزیابی می باشد. با وجود تعدد مطالعات ارزیابی انجام شده در ایران، این مطالعات از تعداد محدودی از ابزارها و روش های موجود استفاده نموده اند.