مقاله روش های موثر در شکست خواب و افزایش جوانه زنی بذر گون . Astragalus cicer L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: روش های موثر در شکست خواب و افزایش جوانه زنی بذر گون . Astragalus cicer L
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زنی
مقاله خراش دهی
مقاله سرمادهی
مقاله گون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خیاط مقدم مژده
جناب آقای / سرکار خانم: آگاه فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صدرآبادی حقیقی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرده گون متعلق به خانواده بقولات، بیشترین تنوع و پراکندگی را در ایران دارد. گون ها از نظر دارویی، علوفه ای و اقتصادی در ایران دارای اهمیت فراوانی می باشند. تحقیق حاضر به منظور بررسی تیمارهای مختلف شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر گیاه Astragalus cicer و پیشنهاد موثرترین تیمار در افزایش جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ها انجام شد. به منظور بررسی شکست خواب بذر در گیاه گون گونه Astragalus cicer آزمایشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۹۱ انجام گردید. تیمارهای مختلفی جهت غلبه بر خواب بذور مورد استفاده قرار گرفت، از جمله: سرمادهی مرطوب در دمای ۴ درجه سانتی گراد (صفر، ۷، ۱۴ و ۲۱ روز)، اسید جیبرلیک (صفر، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ پی پی ام) و خراش دهی (شاهد، خراش دهی با سمباده). نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی در تیمار خراش دهی با سمباده در ترکیب با سرمادهی و جیبرلیک اسید در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید. علاوه بر این سرمادهی به مدت ۷ و ۱۴ روز در ترکیب با تیمار اسید جیبرلیک با غلظت ۵۰۰ و ۱۰۰۰ پی پی ام باعث بهبود جوانه زنی بذور سنباده خورده گردید. نتایج نشان داد که خواب بذر از نوع فیزیولوژیک است، زیرا بیشترین درصد جوانه زنی بذرها در اثر اعمال تیمار تلفیقی پیش سرمادهی مرطوب (به مدت ۱۴ روز) و اسیدجیبرلیک ( ۱۰۰۰ پی پی ام) بدست آمد.