مقاله روش های رویارویی امام رضا (ع) با پیروان ادیان، فرق و مذاهب اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۹۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: روش های رویارویی امام رضا (ع) با پیروان ادیان، فرق و مذاهب اسلامی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام رضا (ع)
مقاله ادیان غیراسلامی
مقاله فرق و مذاهب اسلامی
مقاله هدایت
مقاله الگوی مبارزه و رویارویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرحسینی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دین اسلام، امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان بهترین شیوه رویارویی با مخالفان و منحرفان معرفی کرده است. اهمیت این آموزه را می توان در آیه های قرآن و یادکرد پربسامدش در روایت ها دید. هر چند عمل به این آموزه بر هر مسلمانی واجب است، برای کسانی که از مقام دینی و دنیوی بالاتری برخوردار باشند، ضرورت بیشتری ایجاب می کند. از آنجا که والاترین امر به معروف، ارشاد مردمان به دین حق و مهم ترین نهی از منکر، بازداشتن گمراهان از باورهای فاسدشان می باشد، ائمه (ع) مهم ترین وجهه همت خود را به ارائه واقعی دین خدا و هدایت گمراهان به مذهب امامیه منعطف نمودند. امام رضا (ع) نیز به مقابله و مبارزه با ادیان و فرقه های منحرف پرداختند، زمانی که اکثر فرقه ها به تئوریزه کردن عقاید و تبلیغ باورهایشان مشغول بودند. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که امام رضا (ع) با چه شیوه هایی به مقابله با فرق رفته اند؟ آیا می توان از آن ضابطه و قاعده استخراج و آن را به عنوان یک الگوی مبارزاتی تعریف کرد؟