مقاله روش های خطی و غیرخطی ارتباط کمی ساختار-فعالیت جهت پیش بینی فعالیت دارویی برخی از مشتقات آمینواسیدها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: روش های خطی و غیرخطی ارتباط کمی ساختار-فعالیت جهت پیش بینی فعالیت دارویی برخی از مشتقات آمینواسیدها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباط کمی ساختار- فعالیت
مقاله مشتقات آمینواسیدها
مقاله رگرسیون خطی چندگانه
مقاله شبکه عصبی مصنوعی
مقاله هیستون دی استیلاز (HDAC)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نکویی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسینی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: علوی قره باغ عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به پیش بینی فعالیت دارویی ۳۸ مشتق آمینواسید به عنوان بازدارنده های هیستون دی استیلاز (HDAC) جهت درمان سرطان و برخی از بیماری ها اختصاص دارد. آنزیم های HDAC موجب تسریع روند حذف گروه های استیل از باقیمانده های لیزین از پروتیین های شامل هیستون (Histone) می شوند. پس از محاسبه توصیف کننده های مولکولی مستقل، با استفاده از روش مرحله ای انتخاب متغیر و گزینش ۴ توصیف کننده، جهت مدل سازی از رگرسیون خطی چندگانه (MLR) و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) استفاده شد. سری های آموزش و آزمون جهت ساخت مدل و ارزیابی قدرت پیش بینی روش های MLR و ANN به ترتیب شامل ۳۰ و ۸ ترکیب بودند. افزون بر آن، از روش های متفاوت جهت ارزیابی مدل ها استفاده شد. نتیجه ها حاکی از آن است که روش غیرخطی شبکه عصبی مصنوعی در مجموع دارای توانمندی پیش بینی مناسب تر در مقایسه با روش MLR است. شاخص های آماری مرتبط با مدل مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی دلالت بر این حقیقت دارد که مدل ارایه شده می تواند جهت پیش بینی فعالیت دارویی ترکیب های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.