مقاله روش های آزمودن واژگان و طرح پژوهشی «شناسایی واژگان پایه فارسی» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: روش های آزمودن واژگان و طرح پژوهشی «شناسایی واژگان پایه فارسی»
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان
مقاله آزمون های واژگانی
مقاله استانداردسازی
مقاله واژگان پایه فارسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستجردی کاظمی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله درباره آزمون های واژگانی و چگونگی ساخت و استانداردسازی آنهاست. در ابتدا، زبان و سطوح آن و به ویژه سطح معنایی زبان، مهارت های چهارگانه زبانی و روش های آزمودن آنها، تفاوت گفتار خودانگیخته و برانگیخته و تقلیدی در آزمودن زبان و یک آزمون زبانی استاندارد در زبان فارسی معرفی و بررسی شده اند. سپس آزمون های واژگانی ساخته شده و بکار رفته در طرح «شناسایی واژگان پایه فارسی کودکان ایرانی در دوره ابتدایی» تشریح شده اند. آنگاه با بیان نظری مراحل ساخت و استانداردسازی آزمون، آزمون های مذکور از این منظر نقد و بررسی شده اند و کارهای لازم برای تبدیل آنها به آزمون های استاندارد و رسمی واژگان فارسی بحث و پیشنهاد شده است.