سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امید صمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سیدجواد میرعابدینی – استادیار دانشگاه آزاد تهران
علی هارون آبادی – استایدار دانشگاه آزاد تهران

چکیده:

با توجه به روند روزافزون استفاده از پایگاه داده توزیعی صرف مطالعه درخصوص معایب و محاسن آن منجر به برتری روزافزون در قیاس با پایگاه داده مرکزی می باشد لذا با همه محاسن پایگاه داده توزیعی بزرگترین مشکل این نوع پایگاهداده کنترل همزمانی تراکنش ها می باشد که منجر به پدیده بن بست درخواست تراکنش ها می شود. لذا با بررسی دقیق الگوریتمهای پیشین می توان به استفاده همزمان از دو ساختار اولویت گذاری معروفPL2و timestamp در تخصیص منابع به درخواست ها رسید . الگوریتم پویا ارائه شده در این تحقیق ، مبتنی بر ساختاری به نامDDI(Deadlock Detection Interface) واسط شناسایی بن بست است که هر یک مسئول شناسایی بن بست در یکی از اجزای گراف عمومیWFGرا دارا می باشد و طرحDDI یک سیستم هوشمند می باشدکه بعد از فاز اولیهDDI تلاش می کند محل یابی های لازم را انجام دهد . بعنوان مثال بخشهایی از سیستم که در آن رقابت بسیار صورت خواهد گرفت را بصورت متمرکز در یک واحدDDI سریعا بررسی می نماید و تغییر مکان پویا در محلی از سیستم توزیع شده خواهد بود که بطور خودکارDDI شروع به فعالیت می کند. و در این مرحله با همخوانیDDI های که تراکنشهای درگیر بر روی منبعی دارند وجود حلقه در گراف را بررسی می نماید در این مقاله ما همچنین نتایج حاصل از دیگر الگوریتمها را با الگوریتم خود از طرف شبیه ساز موجود و با وجود داده های واقعی بر روی پیشرفته ترین سخت افزارهای موجود بررسی نموده و نتایج بدست آمده که نشان دهنده کارایی الگوریتمها می باشد مقایسه می کنیم . به نقاط قوت و ضعف آن که بطور نسبی بدست می آید اشاره می کنیم