سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر اکبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود گروه فنی مهندسی شاهرود ایران
صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
حمزه علی طهماسبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

نانوذرات آهن صفر ظرفیتی به خاطر ویژگیهای عالی دراصلاح محیط زیست و کاهش آلودگی های مختلف وارزانی نسبی همچنین به خاطر رفتارهای سازگار ب محیط زیست و خاصیت غیرسمی بودنشان امروزه بسیار مورد توجه قرارگرفته اند این نانوذرات به خاطر داشتن سطح زیادقابلیت فراوانی در تصفیه آب داردامروزه از ساختارهای گوناگونی دربحث پایدارسازی این نانوذرات استفاده می شود که عاملهای کی لیت شلاته کننده از جمله آنها می باشد از مهمترین این ساختارها می توان اتیلن دی آمین تترااستیک اسید edta دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید DTPA نیتریلواستیک اسید NTA تترااستیک اسید cDTA تری اتیلن تتراآمین TRTA و را اشاره کرددراین مقاله ابتدا مروری برانواع روشهای تولید نانوذرات آهن خواهیم داشت و درادامه سنتز نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار به کمک عامل شلاته کننده تترااستیک اسید را شرح داده و به بررسی آنالیز FT-IR XRD در مورد این نانوذرات سنتز شده خواهیم پرداخت سپس به بررسی انواع آلوده کننده های آب و نقش نانوذرات آهن صفر ظرفیتی رد کاهش آن می پردازیم