سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود شریعتی – شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران
حسین اردکانی – شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران

چکیده:

در این مقاله سعی شده است بر اساس، بازدید های میدانی ومطالعه روشهای بروزرسانی اطلاعات GIS مورد استفاده در شرکتهای توزیع متعدد، روشی متفاوت وقابل اجرا ارائه گردد. مطالعه روش وتحقیق از یک سال پیش شروع وبرنامه نویسی تحت وب آن نیز در حدود شش ماه به طول انجامیده است و در حال حاضر به صورت پایلوت در یکی از مناظق تحت پوشش شرکت توزیع برق نواحی استان تهران درحال عملیاتی شدن می باشد. مهمترین وباارزش ترین بخش این روش ایجاد ساختار مبتنی بر فن آوری اطلاعات، درواحدهایی که نقش موثر در ایجاد تغییرات در شبک ههای توزیع برق دارند، می باشد.در این روش پرسنل شرکت توزیع اعم از طراحی و بهره برداری در لایه های مختلف و مجریGIS در حین انجام فعالیت و عملیات اجرایی روزانه خود بدون اینکه فعالیت اضافی به آنها تحمیل شود، در هدایت و صحه گذاری اطلاعات GIS (تجهیزات افزایشی- تجهیزات برکناری)وانتقال آنها به مجاری سیستم GIS به صورت مکانیزه یاری نموده و غیر مستقیم در بروز رسانی و ثبت اطلاعات موجود شبکه برق موثر می باشند.گردش کار برداشت و ثبت اطلاعات Gis در میان فعالیتهای روزانه اکیپها وواحدها گنجانده شده وپرسنل مختلف با انجام شرح وظایف خود، گویی در واحد بروزرسانی Gis ، مشغول فعالیت می باشند.در این روش ورود و ثبت اطلاعات به طورمستقیم به اشخاص وابسته نبوده و در صورتیکه درمقطعی از زمان، طرحی اجرا نشود ویا عملیات اجرایی توسط اکیپها وپیمانکاران، برروی شبکه انجام نگیرد، درواقع گردش کارمتوقف شده و بالطبع ، دربانک اطلاعاتی سامانه GIS نیز تغییراتی اعمال نخواهد شد.