سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید بیات – دانشجوی دکترا دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا خاوندی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا قاسم زاده – استاد دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

در این تحقیق امکان تولید ترکیب ۲TiCr با استفاده از روش احیای مستقیم مخلوط ۳ TiO2/Cr2O مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا از عامل احیاء کننده کلسیم با نسبت مولی مختلف و انجام آزمایشها توسط دستگاه آنالیز حرارتی (DTA)، با نگهداری در دو زمان ۳۰ و ۶۰ دقیقه در دمای،ºC 1200استفاده شد. سپس بر روی محصولات واکنشها، آزمایش XRD و نیز بررسیهای میکروسکوپ الکترونی و آنالیز EDS صورت پذیرفت. نتایج بررسیها نشان داد که پس از ذوب فلز کلسیم ابتدا ۳ Cr2O در محدوده دماییºC 940 و سپس ۲ TiO در محدوده ی دمایی ºC 1070 وارد واکنش با کلسیم مذاب می شوند. از طرفی تشکیل فاز پایدار ۳ CaTiO نیاز به زمان زیادی برای احیاء دارد بطوریکه با زمان نگهداری ۶۰ دقیقه در دمای فوق، این ترکیب بطور کامل احیاء نگردید. همچنین به دلیل فشار بخار بالا و تبخیر کلسیم، مقدار مورد نیاز آن حد اقل ۵۰ درصد بیشتر از میزان استوکیومتری تشخیص داده شد. از طرفی عامل اصلی عدم تکمیل واکنشها ایجاد ترکیب CaO و ممانعت آن از تماس بین کلسیم و مواد اولیه تشخیص داده شد. آنالیزها و XRD و EDS، و بررسیهای SEM تشکیل ترکیب ۲ TiCr را بصورت متخلخل و پودری شکل نشان دادند.