سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن آبنیکی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
حسن منصف – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

متناسب با اهمیت حفاظت ترانسفورماتور قدرت، طرحهای حفاظتی مختلفی ازجمله طرح دیفرانسیل، اضافه جریان، اضافه شار و غیره جهت حفاظت ترانسفورماتور قدرت در برابر خطاهای داخلی مورد استفاده قرار میگیرد. در این مقاله به مهمترین طرح حفاظتی ترانسفورماتور قدرت که یک حفاظت واحد میباشد، پرداخته میشود. جریان هجومی می – تواند عملکرد نابجای حفاظت دیفرانسیل فازی را درپی داشته باشد. بنابراین لازم است روشی پایدار، سریع و مطمئن جهت تشخیص جریان هجومی از خطای داخلی مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله یک روش نوین براساس محاسبه مقدار اندوکتانس ورودی فاز ترانسفورماتور به صورت لحظه ای، جهت تمایز بین جریان هجومی از خطای داخلی ارائه می – گردد. نه تنها شبیهسازیهای متعدد بیانگر عملکرد مناسب و قابل اطمینان رله پیشنهادی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت میباشد بلکه صحت این روش در یک شبکه واقعی نیز ثابت شده است