سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرجس خاتون ناصری – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
امیر مسعود رحمانی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امین جولا – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

امروزه افزایش پیچیدگی و نیاز به ارتقای قدرت محاسباتی از ویژگی های مسایل علمی محسوب می شود . از این رو، ایجاد و بهسازی سیستم های گرید محاسباتی مورد توجه فراوان قرار گرفته است. اما آنچه موجب ارتقای کیفیت سرویس یک سیستم گرید است بهینه سازی زمان-هزینه در تخصیص منابع به درخواست های ورودی گرید است. در بسیاری از مقالات ارائه شده تنها به بهینه سازی زمان اجرا و یا هزینه مورد نیاز پرداخته شده است. در این مقاله پس از بررسی روابط ارائه شده در روش های پیشین و نقاط ضعف و قوت آنها، رابطه جدیدی پیشنهاد گردیده است که بتوان همزمان به کمینه سازی زمان اجرای کار و هزینه آن پرداخت. سپس با اعمال اصلاحاتی در الگوریتم جستجوی جاذبه گرانشی به عنوان یک الگوریتم حل مسایل بهینه سازی و رفع مشکلات ساختاری و اجرایی آن از جمله گرفتاری در دام بهینه محلی، به استفاده از آن در حل مسأله تخصیص منابع گرید مبادرت شده است. در پایان نتایج حاصل از اجرای الگوریتم اصلاح شده پیشنهادی و الگوریتم پایه جاذبه گرانشی، مقایسه و بهبود زمان اجرای الگوریتم و بهینه شدن پاسخ به دست آمده مورد تأکید قرار گرفته است.