سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی کافی – دانشکده عمران ،دانشگاه سمنان
هادی خدام عباسی –

چکیده:

در چند دهه گذشته تحقیقات گسترده ای برای افزایش شکل پذیری مهاربند های هم محور انجام شده است. در همین راستا، روش نوین استفاده از عضو ساخته شده ازفولاد نرم ST14 در نقطه اتصال مهاربند هم محور به صفحه اتصال گوشه پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفته است. اعضای ناودانی شکل ساخته شده از فولاد نرم در نقطهاتصال مهاربند به صفحه اتصال گوشه به گونه ای تعبیه می شوند که وظیفه انتقال نیروی محوری مهاربند به صفحه اتصال گوشه را برعهده خواهند داشت. این اعضاء کههر یک طولی برابر ۹۱ سانتیمتر دارند دارای ظرفیت باربری کمتر از بار کمانش مهاربند می باشند. ظرفیت باربری اعضاء ساخته شده از فولاد نرم تسییم شده به گونه ایتعیین می شود که قبل از آنکه مهاربند به مرحیه کمانش برسد، آنها به مرحیه ی رفتار غیرخطی می رسند. عمیکرد غیرالاستیک این اعضاء در شرایطی انجام می پذیرد که دیگر اعضاء سازه در محدوده ی الاستیک باقی می مانند و نقش اعضاء فدا شونده را انجام می دهند. با توجه به میزان تنش تسییم کم و کرنش گسیختگی زیاد فولاد ۹۱ درصد می باشد، انرژی زیادی توسط این اعضاء ساخته شده از فولاد نرم جذب می شود. مطالعه و بررسی این مقاله بصورت عددی و با استفاده از / نرم که برابر ۴نرم افزار Abaqus/CAE 6.10-1 انجام شده است. نتایج به دست آمده بیان گر منحنی هیسترزیس پهن و افزایش شکل پذیری قابل ملاحظه ی مهار بند است