سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا یاراحمدی بافقی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- دانشگاه یزد
سیدهاد بهشتی بافقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مکانیک سنگ دانشگاه آزاد بافق و مهندس مسئل معد

چکیده:

روش استخراج از طبقات فرعی برای استخراج لایه های فلزی با شیب بالای ۴۵ درجه مورد استفاده قرار گرفته و شرط لازم برای این روش وجود کمر بالای مستحکم می باشد. در لایه های پر شیب وب ا ضخامت کم تا متوسط از روش طولی استفاده می شود و در لایه های باضخامت متوسط تا زیاد با شیب بالا روش استخراج از طبقات فرعی سبک عرضی را می توان بکار بست. با کم شدن شیب در لایه های با ضخامت زیاد از روش استخراج از طبقات فرعی با تونلهای اسکریپر عمود بر ا متداد لایه استفاده می ود که در این روش مستلزم مقداری باطله کاری و ساخت بخشی ازقیف های کارگاه در باطله می باشد. در روش جدید طبقه قیفها به صورت شیب دار (هم شیب لایه) و تونل اسکریبر در امتداد لایه ساخته می شود و سنگهای استخراج شده توسط یک دوبل سنگریز به تونل باربری انتقال می یابد. روش جدید این امکان را فراهم می آورد تا در لایه های کم شیب و با ضخامت متوسط تا زیاد بتوان از روش استخراج از طبقات فرعیکه در لایه های کم شیب در معادن فلزی امکان پذیر نیست استفاده کرد و راندمان و تولید بیشتری داشت.