سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا خلیلی – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
محمدرضا محبی –
محمد محبی –
فریده عاشوری –

چکیده:

راه اندازی تصفیه خانه از مهمترین مراحل بهره برداری آن است. روشهای بسیاری برای راه اندازی تصفیه خانه به روش لجن فعال وجود دارد. در این مقاله روش نوینی برای راه اندازی تصفیه خانه لجن فعال اراک ارائه شده است که مزایای سایر روشها را در بر دارد. در ابتدا روش Self Seeding مد نظر قرار گرفت و جریان فاضلاب ورودی به صورت بخش بخش وارد سیستم شد. در این حالت تنها یکی از حوضها در مدار قرار گرفت. سپس طی هفته های بعد کم کم میزان جریان ورودی به حوض به ۱۰۰ درصد رسید. با مشاهده پیشرفت کم افزایش بیومس، لجن تصفیه خانه دیگر به عنوان seed نیز به سیستم اضافه شد. این روال ادامه یافت تا جایی که MLSS در حوض هوادهی تحت بررسی بر حسب دبی ورودی به آن به میزان MLSS طراحی یک حوض رسید. سپس به ترتیب حوض دوم و حوض سوم نیز وارد مدار شدند. لجن تشکیل شده در خود سیستم برای این دو حوض مورد استفاده قرار گرفت. پس از مدت زمان حدود ۲ ماه از شروع راه اندازی و یک ماه پس از افزودن لجن، MLSS کل سیستم به MLSS طراحی رسید و دفع لجن مازاد آغاز شد. در طی راه اندازی سیستم پارامترهایی از قبیل دما، pH، BOD، COD، TSS و MLSS اندازه گیری و در این مقاله بحث شده اند.